Da tyskerne kom til Raufoss

Tyskerne marsjerer i Storgata, 7. september 1940.

Tilbake til Kildal-siden

Tilbake til startsiden