Kildal - Websiden for Karine og Severin Olsens etterfølgere

(....og andre interesserte!)

Ordfører Severin Olsen på kammerset i Kildal.

Karine Davidsdatter Brustuen 1869-1944. Født i Brustuen ved Roksvoll.

Kildal i slutten av 1930-årene

Kildal var et lite bruk hvor de hadde to kuer, gris og høner. For å få nok høy til kuene måtte de høste både langs riksvegen og langs jernbanelinjen.

David (ikke på bildet), Gudrun og Unni på besøk i Kildal. Ca 1939.

Slektstreff 2002

Se bilder fra "Åsen"

Da tyskerne kom til Raufoss i 1940

Reinsvoll fra sæter til tettbebyggelse av Sigmund Kildal

Muntre historier fra Raufoss

Mer om Raufoss og Vestre Toten

Severin Olsen 1875-1952.

Gift med: Karine

Bosted: Kildal i Vestre Toten fra 1905

Foreldre: Ole Olsen Knatterud 1830-1896 og Siri Pedersdatter Øistad-(Berger) 1830-1906

Karriere:

Ansatt ved Raufoss Ammunisjonsfabrikk frem til 1943

Varamann i herredstyret i Vestre Toten kommune 1911-1914

Medlem av herredstyret og formannskapet i Vestre Toten kommune 1914-1923

Ordfører i Vestre Toten kommune 1923-1946 (ikke i krigsårene)

Formann i Oppland fylkesting fra 1935

Barn:

Ole Kildal f. 24.02.1895

David Kildal f. 29.12.1897

Signe Lassesen f. 01.04.1900

Klara Kildal f. 12.10.1902

Sigmund Kildal f. 24.04.1905

Olga Sivesind f. 17.12.1907

Harald Kildal f. 19.08.1910

Aslaug Olderheim f. 27.05.1913

Tilbake til startsiden