Dikt til Kees

lest av Eivind (barnebarn) under begravelse

Å være sterk

Å være sterk er ikke

å løpe raskest,

å hoppe lengst eller å løfte tyngst

 

Å være sterk er ikke

alltid å vinne,

alltid å ha rett eller

alltid å vite best

 

Å være sterk er å

se lyset når det er som mørkest,

slåss for noe man tror på

selv om man ikke har flere krefter igjen,

se sannheten i øynene selv om den er

hard.....

(Anonym dikter)

Tilbake til hovedsiden om Cornelis Smits