Min kjære Kees,

vår gode pappa, svigerfar

og snille farfar, vår kjære lillebror

Cornelis Smits

    

født i Rotterdam  18. september 1927,

sovnet stille inn i dag

etter lang tids kamp mot sykdom.

Skedsmokorset, 3. juli 2003.

Unni

John Hilde
Pål Anne-Lise
Bjørn Monika

Eivind, Espen, Christina og Torbjørn

Øvrige familie

Begraves fra Skedsmo kirke onsdag 9. juli kl 10.30.

Like kjært som blomster er en gave til

Den Norske Kreftforening.

Kontonr. 8200 01 01725

Les mer om Cornelis