Takkebrev fra Tone Bratteli 7. september 1989.

Tilbake til hovedsiden om Cornelis Smits