Cornelis Smits

     

Cornelis Smits, født i Rotterdam 1927.

Cornelis Smits var administrerende direktør i Avløpssambandet Nordre Øyeren (ANØ). Det interkommunale selskapet ble etablert 25. oktober 1966. Målet var å samordne tiltak mot den økende forurensning av vassdragene på Romerike.

Foranledningen var et prosjektsamarbeid fra 1958; "Arbeidskomitéen for rensing av Nitelva" (ARN), med deltakere fra kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Skedsmo samt Forsvaret.

Cornelis Smits, som hadde vært prosjektleder og pådriver for ARN siden oppstarten i 1958, ble ANØs grunnlegger og første direktør; en posisjon han hadde helt til 1985. Siden arbeidet han som spesialrådgiver med faglige oppgaver frem til han pensjonerte seg i 1994.

Utdannelse:

Technische Hogeschool, Delft, Nederland som Civielingenieur (sivilingeniør)

Yrkeskarriere:

bullet

1962-1994: Avløpssambandet Nordre Øyeren (ANØ). Direktør 1962-1985, senere spesialrådgiver til 1994.

bullet

1956-1962: Forsvarets Bygningstjeneste (FBT).

bullet

1955-1956: Oslo Vann- og Kloakkvesen.

bullet

1953-1955: Siv.ing. Hjellnes, Oslo, Konsulent/Rådgivende ingeniør.

bullet

1953: Statens Drikkevannsinstitutt i den Haag.

Miljøpriser og utmerkelser:

Cornelis Smits fikk mange priser og utmerkelser for sitt arbeid for miljøet, blant annet:

bulletAkershus fylkeskommunes miljøvernpris, 1994.
bulletNorske Sivilingeniørers Miljøpris, 1990, gitt av tidligere generalsekretær Olav S. Nedenes og NIFs hovedstyre.
bullet
bullet Vannprisen, 1986, fra Norsk Vannforening .
bulletNorske Sivilingeniørers Forenings Vannforskningspris, 1974.

Se også takkebrev fra Tone Bratteli (Miljøverndepartementet), 1989.

Verv:

Cornelis Smits hadde mange verv både i yrkessammenheng og i forbindelse med foreninger og organisasjoner han var medlem av. Blant annet hadde han følgende verv:

bulletMedlem av Vann- og Kloakkomiteen i Norsk Kommunalteknisk Forening
bulletMedlem av styret i Norsk Vannforening (var også foreningens første medlem)
bulletSekretær for utarbeidelse av kommunale forskrifter for vann- og kloakkavgifter
bulletSensor på Norges Tekniske Høyskole (NTH)
bulletPresident Skedsmokorset Rotaryklubb
bulletLeder for avd. Oslo- Akershus i Norsk Forening for Urologiske Pasienter (NOFUS)

Bøker og artikler skrevet av Cornelis Smits:

Fra Nederland til Valdres for å bygge vei

Erindringer ved Cornelis Smits

Den funklende kjeden, oversatt til norsk av Cornelis Smits

Rotary:

På fritiden var Cornelis Smits aktivt med i Rotary. Han var med å starte Skedsmokorset Rotaryklubb i 1970. Han var president i klubben i 1989-1990 og ble i 1991 tildelt ærestittelen Paul Harris Fellow (PHF*).

*PHF = Person som har forårsaket at det er innbetalt $1.000 til Rotary Foundation til vedkommendes ære

Sykdommen:

Cornelis Smits hadde prostatakreft og engasjerte seg sterkt i arbeidet med å informere andre om sykdommen og hvordan man kunne leve med den.

Norsk forening for pasienter med urologiske sykdommer

Ved livets slutt:

Dødsannonsen

Dikt til Cornelis Smits under begravelsen

Minneord av Bernt Kvarstein, NOFUS

Minneord av Karin Espvik, ANØ (kommer)

Minneord av Yvona Holbein

Linker:

ANØ Miljøkompetanse (Cornelis Smits var direktør i ANØ i 20 år)

Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) (Cornelis Smits var selskapets første driftsleder)